Studia MBA – jakie niosą korzyści dla firm i samorządów?

Studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

Studia Master of Business Administration są dedykowane pracownikom firm oraz instytucji samorządowych. Ich głównym celem jest wspomaganie rozwoju oraz efektywności pracowników. Oferta skierowana do firm jest odpowiednio dostosowana do indywidualnych potrzeb. Każdy z dostępnych programów jest dopasowany pod względem programu studiów, kadry oraz formy prowadzenia zajęć. Oferta samorządowa również jest dostosowana do dzisiejszych potrzeb samorządu, jego jednostek i spółek miejskich.

Studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

Szkoła oferuje różne rodzaje studiów Master of Business Administration, w zależności od oczekiwań studentów. Są to:

  • Executive MBA,
  • International MBA,
  • MBA KSB + Master,
  • MBA in Public Management,
  • MBA in General Management,
  • MBA in Community Management.

Różnorodność jest obecnie jednym z najważniejszych elementów studiów MBA. Słuchacze uczą się nie tylko od swoich wykładowców, ale także od siebie nawzajem, mając możliwość skonfrontowania i wymiany swoich wieloletnich doświadczeń z innymi praktykami biznesu.

Istotnym składnikiem różnorodności jest również kultura, którą musimy poznać, aby móc lepiej zrozumieć inne osoby. Zrozumienie i poznanie wzmacniają skuteczną komunikację, która niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla współczesnego menedżera. Tak rozumiane pojęcie różnorodności znajduje odzwierciedlenie w naszym programie nauczania, który przygotowuje studentów do skutecznego zarządzania w zróżnicowanym środowisku, zarówno zawodowym i jak i kulturowym.

Ogromną wartością studiów MBA obok wiedzy zdobytej w czasie zajęć stanowi silnie akcentowany networking. Swoiste usieciowienie dotyczy nie tylko grupy studentów, ale całej organizacji studiów MBA. Współpraca z dobrymi, zagranicznymi szkołami biznesu, internacjonalizacja oraz wykwalifikowana międzynarodowa kadra naukowa – to składowe dobrego programu MBA.

Ważnym elementem studiów MBA realizowanych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK są krajowe i zagraniczne sesje wyjazdowe, które dają możliwość czerpania z doświadczeń innych oraz tworzenia sieci kontaktów rozproszonych po całym świecie.

Potencjalnym kandydatom oferujemy kilka programów MBA, między innymi są to: Executive MBA, International MBA oraz MBA KSB + Master. Chociaż mają wiele elementów wspólnych, różnice między nimi są znaczące. Pierwszy kierowany jest do zaawansowanego managementu, osób zatrudnionych przede wszystkim na średnich i wyższych stanowiskach oraz właścicieli przedsiębiorstw. Jego celem jest wykształcenie kompetentnych, skutecznych i odpowiedzialnych liderów, posiadających silną, międzynarodową perspektywę, potrafiących generować twórcze, korzystne i trwałe rozwiązania problemów i wyzwań poprzez aktywne stosowanie najnowszych metod zarządzania. W Programie Executive MBA bardzo duże znaczenie mają takie cechy jak indywidualizm i autentyczność. Program oparty jest przede wszystkim na rzeczywistych i aktualnych problemach biznesowych. Program posiada międzynarodową akredytację EPAS.

International MBA jest kierowany do osób pracujących w korporacjach oraz przedsiębiorstwach globalnych i międzynarodowych. Natomiast do KSB + Master najczęściej trafiają młodzi menedżerowie. Często są to osoby, które mają własne, małe firmy, na przykład w formie start-upów oraz takie, które zakończyły edukację na poziomie Bechelor (odpowiednik polskiego licencjatu). Ponieważ jednak świat idzie do przodu, a firma się rozwija, trafiają one do programu, aby uzupełnić i usystematyzować wiedzę.

Korzyści ze Studiów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

Źródło: pexels.com

Wszystkie programy zbudowane są na bazie standardów międzynarodowych. Staramy się wspierać trzy zasadnicze elementy we wszystkich programach: pierwszym jest mocne umiędzynarodowienie. Z jednej strony chcemy, żeby do programów trafiały osoby z doświadczeniem międzynarodowym, także spoza Polski. Z drugiej – zależy nam na tym, żeby w programach uczestniczyli naukowcy zarówno z polskich ośrodków akademickich, jak i zagranicznych. Treści nauczania również nie powinny odnosić się wyłącznie do lokalnych warunków biznesowych, ale poszczególne problemy i aspekty prowadzenia działalności pokazywać w międzynarodowym kontekście, nawet w odniesieniu do innych kultur. Drugą mocno przez nas wspieraną wartością są zagadnienia związane z szeroko rozumianymi aspektami zrównoważonego rozwoju, w szczególności CSR-em (skrót od ang. Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu – red.) czy też kodeksami etycznymi. Jest również element trzeci, który powoli staje się coraz bardziej dominujący – to kwestia lojalności w relacjach firmy z pracownikami. To relacje, które zawsze działają w obu kierunkach: zarówno ze strony pracownika wobec firmy, jak i ze strony przedsiębiorstwa w stosunku do zatrudnionego.

Każde, z poszczególnych specjalizacji mają za cel przekazanie wiedzy, niezbędnej do zarządzania zespołem w instytucjach publicznych bądź prywatnych ze świata biznesu. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania organizacją w odniesieniu do aspektów prawnych, finansowych, komunikacyjnych i kapitału ludzkiego. Pozyskana wiedza umożliwi im jeszcze efektywniejsze pełnienie funkcji leadera zespołu. Program MBA in General Management ze specjalnościami: Public Health Management oraz Corporate Management są przeznaczone dla pracowników stanowisk menedżerskich instytucji publicznych i prywatnych. Na szczególną uwagę zasługuje oferta specjalności Public Health Management skierowana do menedżerów służby zdrowia, która to specjalność jest unikatowa i dostosowana do potrzeb osób z wykształceniem medycznym, zarządzających podmiotami leczniczymi. Program MBA in Community Management ma na celu podniesienie kwalifikacji osób pracujących w samorządach czy jednostkach miejskich. Jest to nowość w tej dziedzinie, przez co dużo osób decyduje się na podjęcie takich studiów. Są one przeznaczone dla urzędników, polityków oraz liderów pracujących w samorządach. Absolwenci tego kierunku dodatkowo mają możliwość ubiegania się o stanowisko w radach nadzorczych spółek skarbu państwa oraz są zwolnieni z egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Korzyści studiów MBA dla firm i samorządów

Dzięki podnoszeniu kwalifikacji pracowników, firmy oraz samorządy zyskują nie tylko profesjonalny personel, ale i wysokiej jakości usługi. Doświadczenie i umiejętności praktyczne jakie zyskują absolwenci studiów MBA z powodzeniem kreują doskonałych menedżerów i liderów w firmach. Studia kształcą kompetentnych i odpowiedzialnych pracowników, którzy posiadają szeroką perspektywę, kreatywnie rozwiązują problemy, myślą twórczo, dzięki czemu tworzą nowatorskie i najlepsze z możliwych rozwiązań. Firmy i instytucje zyskują profesjonalną kadrę, co przekłada się na większą sprzedaż, promocję i jakość. Zatem warto zainwestować w swoich pracowników na rzecz korzyści jakie pojawią się z czasem! Więcej o studiach MBA znajdziesz na stronie https://www.ksb.biz.pl .