Usługi doradztwa podatkowego w Warszawie

Kobieta zajmuje sie usługami dardztwa podatkowego

Doradztwo podatkowe to dziedzina stale rozwijająca się. Dotyczy skomplikowanego i na bieżąco aktualizowanego prawa podatkowego. Osobie, która nie posiada wykształcenia związanego z finansami i rachunkowością, trudno jest zrozumieć jakie i kiedy podatki ma płacić. Właśnie dlatego wraz z powstaniem podatków powstał zawód doradcy podatkowego. Z tego artykułu dowiesz się więcej o czynnościach doradztwa podatkowego i tym, jak skorzystanie z tych usług może wpłynąć na Twoje interesy.

Ustawa o doradztwie podatkowym czynności doradztwa podatkowego

Ustawa o doradztwie podatkowym reguluje między innymi kwestie odnoszące się do czynności doradztwa podatkowego, czyli zadań doradcy podatkowego. Zgodnie z nią do czynności doradztwa podatkowego zalicza się przede wszystkim udzielanie wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz wyjaśnień w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z obowiązkami podatkowymi i celnymi. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ksiąg ewidencji to również kwestie wyróżniające się wśród zadań doradcy podatkowego. Do czynności doradztwa podatkowego zalicza się również takie działania jak przeprowadzanie audytów, przygotowywanie zeznań podatkowych na podstawie rachunków firmowych oraz na podstawie deklaracji podatkowych. Czynnością zapisaną w ustawie jest także reprezentowanie zleceniodawcy przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Doradztwo podatkowe – dlaczego warto

Doradztwem podatkowym zajmują się osoby pracujące w zawodzie, który uzyskały dzięki wieloletniej nauce, praktyce, a czasami również uczęszczaniu na kursy. Dzięki powierzeniu spraw podatkowych specjaliście przedsiębiorca może skupić się na rozwoju swojego biznesu. Co istotne, we wspomnianej ustawie jest zapis o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Co to oznacza?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej a doradztwo podatkowe

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiada każda osoba będąca doradcą podatkowym. Oznacza to, że wszystkie czynności doradztwa podatkowego, które powierzamy osobie pracującej w zawodzie są ubezpieczone na wypadek powstania błędu. Jest to kolejny powód, dla którego warto skorzystać z usług doradztwa podatkowego. Dzięki temu można być spokojnym powierzając swoje sprawy specjaliście. Posiada on możliwość wypłacenia stosownego odszkodowania, jeśli zawini.