Wpływ zapylenia powietrza na zdrowie pracowników obiektów przemysłowych

Zapylone powietrz w miejscu pracy przez maszyny

Każde środowisko pracy stwarza pewne zagrożenie dla zdrowia przebywających w nim osób. W niektórych obiektach zagrożenie to jednak jest szczególnie wysokie i wymaga podjęcia wyjątkowych środków bezpieczeństwa. Tak jest miedzy innymi w przypadku obiektów przemysłowych, w których występuje wysokie stężenie pyłów w powietrzu. Jak mogą one wpłynąć na zdrowie pracowników zakładu?

Co znaczy, że powietrze jest zapylone?

Atmosfera ziemska to mieszanina bardzo wielu substancji o różnym składzie i właściwościach. Poza gazami zawiera ona również parę wodną oraz różnego rodzaju cząsteczki stale, takie jak pyłki roślinne, drobinki piasku, pył wulkaniczny. Zapyleniem powietrza nazywamy stan, w którym stężenie cząsteczek stałych unoszących się w atmosferze przekracza dopuszczalne normy i wpływa na właściwości powietrza, na przykład jego przezroczystość. Do zapylenia powietrza dochodzi w zakładach przemysłowych, specjalizujących się między innymi w produkcji drewna, żywności, metali, materiałów budowlanych i różnego rodzaju substancji chemicznych – pyły w nich powstające mają postać np. trocin, drobinek metalu czy tworzyw sztucznych, a także substancji organicznych jak mąka, papier, czy suszone warzywa. Do oczyszczania powietrza w takich miejscach używa się zespołów filtracyjnych, produkowanych m.in. przez firmę Filtrowent.

Wpływ zapylenia dla zdrowie pracowników

Jednym z głównych powodów, dla których odpylanie powietrza w zakładach przemysłowych jest tak ważne, to negatywny wpływ pyłów na zdrowie pracowników. Na niebezpieczeństwo narażony jest przede wszystkim układ oddechowy. Drobiny pyłów w pierwszej kolejności atakują błony śluzowe, powodują ich wysuszenie. Poza oczywistym dyskomfortem, niesie to za sobą również zwiększoną podatność na różnego rodzaju infekcje. Oddychanie zapylonym powietrze może nieść za sobą jeszcze groźniejsze konsekwencje, jeśli pył dostaje się do płuc – może on doprowadzić do chorób takich jak astma, pylica, a nawet nowotwór. Choroby wywołane zapyleniem powietrza zazwyczaj rozwijają się długo i z początku nie dają żadnych jednoznacznych objawów. Często oznacza to, że wykrycie choroby następuje w jej późnym stadium rozwoju kiedy jest już zbyt późno na stosowanie profilaktyki lub mało inwazyjnych metod leczenia. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki pod postacią skutecznych systemów filtrujących zanieczyszczone powietrze.

Zapylenie powietrza może również przyczyniać się do uszkodzenia wzroku – drobiny pyłu przedostając się do oczu wysuszają je i, podobnie jak w przypadku błon śluzowych, narażają na uszkodzenie i choroby z tego wynikające.