Czym różnią się od siebie metody spawania TIG, MIG i MAG?

Mężczyzna w pracy spawa r.óżnymi metodami spawalniczymi

Poszczególne rodzaje materiałów wymagają określonych technik łączenia. Jedną z najczęściej wykorzystywanych jest spawanie, które można przeprowadzić na wiele sposobów. Do najpopularniejszych technik spawania zaliczane są metody TIG, MIG i MAG. Czym się między sobą różnią, jakie są ich najważniejsze zalety i wady oraz do czego są najczęściej stosowane?

Spawanie metodą TIG

Spawanie metodą TIG polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego, takiego jak argon lub hel. Wypływa on z dyszy uchwytu elektrodowego, chroniąc spoinę i elektrodę przed utlenieniem, ale nie wpływa na proces metalurgiczny. Z wykorzystaniem metody TIG możliwe jest łączenie materiałów przez ich wzajemne stapianie ze sobą lub poprzez ręczne dodawanie dodatkowego materiału do jeziorka spawalniczego.

Metoda TIG przeznaczona jest przede wszystkim do łączenia stali nierdzewnej oraz innych metali, które nie wymagają neutralnego gazu ochronnego, takich jak aluminium, miedź czy tytan. Pozwala uzyskać spoiny o wysokiej jakości i czystości – bez wtrąceń i konieczności czyszczenia po zakończeniu spawania. Charakteryzuje się jednak niewielką prędkością spawania, a więc małą wydajnością. Ponadto jakość spoin jest w dużej mierze zależna od umiejętności spawacza.

Spawanie metodą MIG

Spawanie metodą MIG również polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego, ale przy użyciu elektrody topliwej. Jest nią drut spawalniczy, dostępny między innymi w sklepie spawalniczym Spawaj.eu, który podawany jest w sposób ciągły. Także i w tej metodzie łuk oraz jeziorko ciekłego metalu chronione są strumieniem gazu osłonowego i podobnie jak w przypadku metody TIG jest nim gaz chemicznie obojętny: argon lub hel.

Metoda MIG jest uniwersalną metodą spawania. Stosuje się ją głównie do spawania aluminium, miedzi, magnezu i innych metali nieżelaznych. Do jej zalet zalicza się wysoką wydajność spawania oraz relatywnie niski koszt materiałów spawalniczych. Podobnie jak w przypadku metody TIG jakość spoin zależy w dużym stopniu od umiejętności spawacza, a koszt zakupu urządzeń i wyposażenia jest relatywnie wysoki w porównaniu z innymi metodami.

Spawanie metodą MAG

Spawanie metodą MAG przebiega w bardzo zbliżony sposób do spawania metodą MIG, ale w roli gazu osłonowego wykorzystuje się gazy aktywne chemicznie, najczęściej dwutlenek węgla. Metodę MAG stosuje się do spajania stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych. Metody MIG i MAG są współcześnie najpowszechniej stosowanymi metodami spawania i obejmują około 65% wszystkich przemysłowych łukowych metod spawania.