Marketing mix – charakterystyka i przykład. Czym jest zasada 5P?

Marketing mix

Pojęcie marketingu mix jest dość klasyczną koncepcją. Koncepcja ta wykorzystywana jest w sprzedaży już od lat 40. Marketing mix lub zasada 5p jest prezentowana na zajęciach dla szkół ponadgimnazjalnych. Instrumenty 5p są motywem przewodnim do tworzenia kampanii marketingowych. Skuteczność tej metody sprawdza się współcześnie, a jej wdrożenie w pracę specjalisty od reklamy nie wymaga dużego nakładu pracy.

Co to jest marketing mix?

To zbiór pewnych czynników, które pozwalają osiągnąć skuteczność w reklamie. Jest to rodzaj podpowiedzi dla marketingowca. Pojęcie marketing mix 5p jest koncepcją dość nową. Początkowo składało się ono z kilkunastu składników nauk. Następnie zostało pogrupowane do kilku działów. W podstawowym założeniu bierze się pod uwagę 4 instrumenty. Z czasem pojęcie to zostało poszerzone o dodatkowy składnik. Tak stworzył się marketing 5p – narzędzie do zarządzania kampanią marketingową.

Marketing 5p – historia powstania

Pojęcie marketingu mix to podstawa działania każdego marketingowca. Na podstawie zasad stworzonych przez Neil H. Borden – amerykańskiego profesora reklamy, pracującego dla Harvard Graduate School of Business Administration. Koncepcja marketingu mix ujrzała światło dzienne w 1964 roku. Po artykule The Concepts of the Marketing Mix marketingowcy dowiedzieli się o zasadach, które sam Neil H. Borden stosował jeszcze w latach 40. Na łamach artykułu można było dowiedzieć się o tzw. mieszance marketingowej.

Według twórcy tej metody były to działy, które przyczyniły się do powstania zasady 5p i jej dalszych modyfikacji. Początkowo marketing mix skupiał się na produkcie, planowaniu, cenie, marce, kanałach, dystrybucji, sprzedaży osobistej, reklamie, promocji, opakowaniu, ekspozycji, obsłudze, fizycznej obsłudze i analizie faktów.

Zasady 5p

Mezczyzna zajmujacy sie marketingiem mix

Źródło: Freepik.com

Do uproszczenia zasad 5p przyczynił się E. Jerome McCarthy. Wyżej wymienione składniki promocji przez Neil H. Borden pogrupował w zestaw 4 czynników zasad prostego marketingu. Swoją strategię opublikował w książce pt. Basic Marketing: A Managerial Approach. Publikacja ta cieszy się ogromną popularnością na kursach marketingowych.

Zawarta na łamach książki koncepcja zakłada istnienie 4 głównych składników. Należą do nich m.in. produkt (product), cena (price), miejsce (place), promocja (promotion). Zamknięcie procesu myślowego w marketingu w tzw. ramy miało istotny wpływ na zmianę myślenia do podejścia marketingowego. W lalach 60. ludzie zastanawiali się nad funkcją marketingu i jej charakterystyką. E. Jerome McCarthy postawił na rozwiązywanie problemów menadżera ds. reklamy. Jednym słowem stworzył narzędzie bezpośrednio przeznaczone do pracy niż tworzenia hipotez naukowych.

Zasada 4p ulegała licznym modyfikacjom. W zależności od zapotrzebowania do 4 podstawowych definicji dodano dodatkową, a mianowicie ludzi. Jako składnik procesu marketingowego są istotny w budowaniu dobrego wizerunku marki. Zasady 5p są bardziej zapotrzebowaniem rozumienia nowoczesnego marketingu, w którym dba się o więzi z innymi członkami społeczności. 

Marketing mix 5p – charakterystyka 5 składowych

Osoby pracujace w marketingu znajace zasady 5p

Źródło: Freepik.com

  • Produkt (ang. product) jest to fizyczny przedmiot lub usługa świadczona dla konsumenta. Do tego zestawienie możemy zaliczyć wszelkie udogodnienia lub zestawy produktów, które stanowią część oferty. Produkt obejmuje m.in. cechy, jakość, opakowanie, markę, serwis, gwarancje i reklamacje. Są to pewnego rodzaju właściwości, które mają wywołać o odbiorcy określone działanie, zaspokoić jego potrzebę np. uznania, statusu lub głodu.
  • Cena (ang. price) – w zasadzie 5p to cykl różnych strategii. Ich celem jest nabycie towaru przez konsumenta. Koszt ceny może mieć znaczenie w podświadomości nabywcy. Integralnie łączy się z kreowaniem potrzeb. Wysokie ceny mogą zaspakajać u nabywców poczucie prestiżu. W przypadku cen niskich konsument zyska poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej. Koszt dla nabywcy zawsze będzie stratą, a dla przedsiębiorcy zyskiem za poniesione nakłady.  W skład ceny wchodzą: cenniki, rabaty, upusty i obniżki, warunki kredytowe, okresy i sposoby płatności.
  • Dystrybucja (place) – w tym procesie istotne znaczenie ma transport i logistyka. Pojęcie skupia się na tzw. kanałach dystrybucyjnych. Są to układy wzajemnych organizacji, które udostępniają produkt różnym typom odbiorców. Do mierzenia poziomu dystrybucji bierze się pod uwagę tzw. wskaźnik wartości liczbowej i ważonej dystrybucji.
  • Promocja (ang. promotion) – jest to cykl działań o charakterze sponsorowanych. Ich głównym celem jest przyciągnięcie osoby do produktu. Sposób promocji jest mierzony celami sprzedażowymi.
  • Ludzie (ang. people) – są traktowani jako twórcy danej marki. Jako jej przedstawiciele otrzymują od firmy szereg udogodnień. W zamian za wkład budowania struktur firmy są dobrze traktowani poprzez otrzymywanie premii sprzedażowych, karnetów lub wyjazdów integracyjnych.