Wynajem wózków widłowych – wady i zalety

Osoba jeździ po magazynie wynajętym wózkiem widłowym

Wózki widłowe są niezbędnym sprzętem w magazynach czy też centrach dystrybucyjnych. Dzięki tym maszynom możliwa jest bezpieczna obsługa ciężkich palet, szybka kompletacja towarów przed wysyłką do klienta oraz wydajny załadunek. W nowoczesnym obiektach logistycznych zyskującą na popularności formą nabycia wózka widłowego jest wynajem.

O co chodzi w wynajmie wózków widłowych?

W tym artykule skoncentrujemy się na wynajmie długoterminowym wózków widłowych, który w odróżnieniu od wypożyczalni, opiera się na pozyskaniu maszyn do obsługi wszystkich bieżących potrzeb operacyjnych danego przedsiębiorstwa. O co w tym chodzi?

Współcześnie rośnie presja co do jakości i szybkości procesu magazynowania – traktowanego jako całość czynności wykonywanych podczas przechowywania produktów w magazynie. Co za tym idzie, mamy do dyspozycji wiele rodzajów i typów wózków widłowych, które są wyspecjalizowane konkretnie do danych prac. W nowoczesnych magazynach pracują m.in. wózki wysokiego składowania, paletowe, do kompletacji czy też transportowe – pracują bardzo intensywnie, bardzo często w systemie 3-zmianowym.

Mając na uwadze złożoność i intensywność prac magazynowych, managerowie obiektu muszą zapewnić pełną stabilność i ciągłość realizowanych zadań. Wszystko to gwarantuje wynajem wózków widłowych, gdzie przedsiębiorstwo w ramach jednej, stałej opłaty miesięcznej, zapewnia sobie sprzęt do pracy. Po stronie dostawcy jest zagwarantowanie, żeby maszyny były dostępne w zakresie zawartym w umowie najmu.

Od strony praktycznej. Firma X potrzebuje dany zakres wózków widłowych. Firma X zwraca się do dostawcy wózków widłowych z prośbą o ofertę wynajmu. Firma X określa warunki brzegowe takiej umowy. Warunki brzegowe są ściśle związane z tym co dana firma X robi w swoim magazynie. Dostawca określa miesięczną opłatę, dostarcza wózki widłowe i dba, żeby pracowały one w zdefiniowanych warunkach brzegowych – np. gdy mamy do czynienia z awarią wózka, dostawca musi naprawić maszynę w określonym czasie lub dostarczyć wózek zastępczy.

Zalety wynajmu wózków widłowych

O najważniejszej zalecie wynajmu wózków widłowych już nieco napisaliśmy – jest to pełna zdolność operacyjna magazynu przez całą dobę. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy kupiliśmy dwa wózki wysokiego składowania. Maszyny obsługują 100% pokrycia prac związanych z obsługą towarów na wysokości. Jesteśmy zobowiązani kontraktem terminowości dostaw z kluczowym klientem. Dochodzi do niezaplanowanego przestoju technicznego jednego z wózków wysokiego składowania. Na czas naprawy zdolność operacyjna magazynu w obsłudze ładunków na wysokości wynosi 50%. Pojawia się problem, którego można było uniknąć poprzez wynajem wózków widłowych z full serwisem.

Inne zalety wynajmu wózków widłowych:

  • Możliwość pracy na najnowszych rozwiązaniach technologicznych – umowę wynajmu wózków widłowych zawiera się np. na 3 lata. Po tym okresie można wymienić flotę,
  • Oczywista wygoda wynikająca z przejęcia przez dostawcę odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń,
  • Ścisła kontrola nad wydatkami operacyjnymi w przedsiębiorstwie.

Wady wynajmu wózków widłowych – podsumowanie

Czy w obliczu przedstawionym powyżej argumentów są jakieś wady wynajmu wózków widłowych? Oczywiście, że są! To przede wszystkim nie zawsze się opłaca!

Długoterminowy wynajem wózków z full serwisem to korzystna opcja dla przedsiębiorstw, w których sprzęt jest eksploatowany intensywnie. Jeżeli wózki widłowe w twoim magazynie pracują w systemie 1-zmianowym i to jedynie przez kilka godzin w ciągu dnia, korzystniej jest maszynę kupić. Trudno przypuszczać, że w przypadku lekkiej aplikacji urządzenie będzie generować duże koszty serwisowe. Taki wózek widłowy może służyć w firmie nawet przez kilkanaście lat. Dodatkowo, można go później odsprzedać.