Co to krzywa możliwości produkcyjnych?

Wyjaśnienie czym jest krzywa możliwości produkcyjnych

Krzywa możliwości produkcyjnych, nazywana również granicą możliwości produkcyjnych, w skrócie PPF, to nic innego jak krzywa kombinacji ilości. Z reguły, umieszcza się na niej dwa towary, w celu obliczenia ram danych zasobów i towarzyszących im technologii. Jednoznacznie z tego wynika, że użytymi w tej kombinacji zmiennymi są: 

  1. a) dany zasób, 
  2. b) zastosowana metoda jego wytwarzania/produkcji. 

Czym jest krzywa możliwości produkcyjnych?

W jaki sposób możemy lepiej sprecyzować, co uznajemy na krzywą możliwości produkcyjnych (PPF)?

Jej nazwa pochodzi od angielskiegoproduction possibility curve”, co zasadniczo można tłumaczyć przeróżnie. Bardzo istotne jest w nazwie krzywej możliwości produkcyjnych, słowo “possibility”, które sugeruje ograniczone zasoby lub też pewien próg możliwości ich wytwarzania. Dookreślając, można powiedzieć, że wszystko posiada swoje granice, związane np. z wytrzymałością towarów/zasobów na oddziaływanie czasu i przestrzeni, zmianą użytej technologii w przedsiębiorstwie itp. kombinacjami.   

Nauki ścisłe oraz społeczne, takie jak ekonomia czy socjologia, zwykle pracują na trzech zmiennych/niewiadomych.  Uzyskany dzięki tej metodzie wynik mieścił się w zakresie np. rachunku prawdopodobieństwa lub też użytych w badaniu, skal pomiarowych

Co można jeszcze powiedzieć o krzywej możliwości produkcyjnych?

krzywa możliwości produkcyjnych

Źródło: wikipedia.org

Krzywa możliwości produkcyjnych bywa także rozpatrywana pod kątem tzw. transformacji. Dlatego w Polsce zamiennie używa się do określenia jej nazwy, związku frazeologicznego –  krzywa transformacji. 

Wielu wybitnych ekonomistów polskich, pracowało w okresie zmian ustrojowych, poprzedzających dzisiejsze transformacje, w oparciu o dostępne jej definicje i zakres możliwości. Metoda krzywej transformacji, okazała się bardzo słuszna, pomimo tego, że wiele osób skończyło przez to na wygnaniu lub odsiadywało długich kar więzienia. Naprawa/transformacja systemu, kosztowała niektórych nawet życie! Kto by przypuszczał, że takie mogą być konsekwencje tego, że wszyscy jako ludzie, używamy możliwości oraz mamy pełne prawo  do “possibility” naszego mózgu? 

Koszt kombinacji na krzywej ilości jednostek, a skutki społeczne

W sytuacji, gdy jako naukowiec poświęcasz się państwu polskiemu, musisz się liczyć z konsekwencjami, które w naszym kraju pod byle pretekstem lubią być wykorzystywane przeciwko ludziom światłym i po prostu lepiej wykształconym. Niestety w ostatecznym rozrachunku, kto jest co komu winien, krzywa możliwości produkcyjnych rzadko kiedy jest brana pod uwagę. Każdy z nas powinien móc umieć wytrzymać tyle samo. Wniosek ten jest oczywiście totalnym absurdem. Wysuwanym go często po prostu na rzecz systemu państwowego w celu usprawiedliwienia jego z góry słusznych działań.  

Zadania produkcyjne krzywej transformacji ustrojowej

Krzywa możliwości produkcyjnych, oprócz towarów, zasobów i technologii, uwzględnia także graficzne ukazanie wszystkich możliwych opcji  dostępnych danej linii produkcyjnej, która zazwyczaj obraca dwoma towarami.

Czym w takim razie może być sama krzywa i użyty do jej odzwierciedlenia, obraz graficzny

Fizyka podpowiada, że może on być skalą czasu i przestrzeni. Grafika, odnośnie tła dla użytych dwóch zmiennych, jako o rozwiązaniu podstawowym, mówi o utrwaleniu czasu za pomocą obrazu. Ruchomego czy też nie, w każdym razie, zgodnie z jej zasadami “possibility”. Obraz ten musi być również czymś co można oddać za pomocą zasad, jakimi rządzi się dostępna obliczeniom i liczbom rzeczywistość.

Dlaczego rzeczywistość jest zasadna/uzasadniona i dokładnie dotykalna?

Mam nadzieję, że osobom które czytają ten artykuł nie muszę tego specjalnie wyjaśniać, powołując się na fizykę Newtona, dokonania Einsteina czy Stephena Hawkinga. Mając na myśli dokonania tych właśnie osób, które zostawiły swój nieusuwalny ślad w historii, możemy być pewni tego, że każdy problem ekonomiczny pewnego dnia zostanie rozwikłana. Z kolei efektywność alokacji, zwiąże się w końcu z płynącą z niej korzyścią skali, która zawsze potrafi chwalić się publicznie uzyskanym kosztem alternatywnym. 

Funkcyjność, wielofunkcyjność i odwzorowania zasobów

W wielu państwach UE przypuszcza się, że krzywa możliwości produkcyjnych może być również wykorzystywana w sposób bardziej praktyczny, taki np. który dąży do obliczania zasobów oraz braków posiadanego przez siebie portfela. Zasoby definicyjne gospodarstw domowych w miarę jasno tłumaczą to, czym jest majątek osobisty, persona oraz gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę.

Czy krzywa możliwości obrotu dwoma towarami może mieć w tej sytuacji rzeczywiste i uzasadnione zastosowanie?

Jak najbardziej. Tym bardziej kiedy mamy na myśli wielkość stworzonych w tym właśnie celu aplikacji, programów oraz innych pożytecznych konstrukcji, chcących ułatwić nam codzienne życie i funkcjonowanie. Ten kompromis, jest jak zwykle rozważany w przypadku gospodarki, ale dotyczy również każdej osoby, gospodarstwa domowego i organizacji. Jedno dobro, można wyprodukować tylko przez odwrócenie/dwuznaczność innych zasobów od towarów ściśle przyjętych przez regulamin przepisów prawa. A więc, a przez “a więc” się w Polsce nie pisze, przez wyprodukowanie ich mniejszej ilości. W sytuacji kryzysu i mniej, potrafi mieć swoje uznane powszechnie względy.