Czym są koszty uzyskania przychodu? – przykłady i dokumenty

Księgowa zajmująca się liczeniem kosztów uzyskania przychodu

Wszyscy podatnicy wybierają formę rozliczenia z Urzędem Skarbowym swojego dochodu. Niezależnie od tego, czy podatnik pracuje na umowę o pracę, umowę zlecenie, o dzieło czy prowadzi własną działalność gospodarczą zmuszony jest zapłacić podatek dochodowy.

Koszty uzyskania przychodu – definicja

Koszty uzyskania przychodów zdefiniowane są w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a analogiczny zapis znajduje się w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pojęcie związane jest bezpośrednio z wydatkami poniesionymi w celu osiągnięcia i zachowania przychodów lub zabezpieczenia ich źródła.

Koszty uzyskania przychodów – przykłady

Próżno w przepisach prawa szukać przykładowego zbioru wydatków, które można zaklasyfikować jako koszt uzyskania przychodu, głównie ze względu na to, że różni się to w zależności od wykonywanej pracy.

W ustawie znajduje się wyłącznie zestawienie wydatków które nie mogą stanowić podstawy do odliczenia. Są nimi między innymi : 

 • wydatki na spłatę pożyczek;
 • wydatki na nabycie gruntów lub praw wieczystego użytkowania;
 • strat w środkach trwałych
 • wydatków na reprezentację

W praktyce kosztami uzyskania przychodu są wydatki, których związek można powiązać bezpośrednio działalnością gospodarczą. Na uwadze jednak trzeba mieć, że obowiązek wykazania związku należy do podatnika. W katalogu przykładów kosztów uzyskania przychodu działalności gospodarczej można wskazać:

 • Szkolenia i kursy;
 • amortyzację środków trwałych;
 • wydatki na utrzymanie biura;
 • samochód;
 • koszty marketingu
 • usługi księgowe
 • zakup komputera
 • telefony i abonament
 • koszty podróży służbowych
 • zakupy pieczęci firmy
 • oprogramowanie
 • domena internetowa
 • wynagrodzenia pracowników

Popularnym kosztem pojawiającym się w wielu przedsiębiorstwach jest również zakup paliwa i inne koszty związane z eksploatacją pojazdu, ale w tym przypadku również należy mieć na uwadze, że muszą mieć logiczny związek z prowadzoną działalnością. Koszty uzyskania przychodu w zależności od prowadzonej działalności będą różne – inne koszty ponosić będzie właściciel sklepu spożywczego a inne pośrednik nieruchomości.

Koszty uzyskania przychodu działalność gospodarcza

Najczęstszą podstawą udokumentowania kosztów działalności gospodarczej jest posiadanie faktury VAT, ale wpisów w księgach podatkowych można dokonać również na podstawie:

 • rachunków;
 • umowy cywilnoprawnej;
 • dokumentów celnych;
 • innych dokumentów potwierdzających fakt dokonania operacji gospodarczej;
 • not księgowych;
 • dowody opłat bankowych i pocztowych.

Co ważne, gdy kwota na dokumencie nie jest ujęta w złotówkach, należy przeliczyć ją na polską walutę. W niektórych sytuacjach można dokonać wpisu również na podstawie paragonu.

Mężczyzna obliczający koszty uzyskania przychodu

Źródło: Freepik.com

Pracownicze koszty uzyskania przychodu

Osoba fizyczna pracująca w oparciu umowy o pracę również ma możliwość wskazywania kosztów uzyskania przychodu. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców, również dotyczy to wydatków poczynionych w celu osiągnięcia lub zachowania przychodu. W praktyce w ten sposób może zrekompensować sobie koszt dojazdu do pracy.

Co ciekawe, pracownik w żaden sposób nie ma obowiązku udokumentowania poniesionych wydatków. Nie ma na to wpływu częstotliwość dojazdów ani wymiar czasu pracy. Co ważne, osoba która dojeżdża do pracy pociągiem albo komunikacją miejską i wydawał więcej niż wskazana w przepisach kwota może uwzględnić w rozliczeniu rocznym faktycznie poniesione wydatki. Lecz w tym przypadku koniecznym będzie potwierdzenie poczynionych kosztów. W taki sam sposób nie można rozliczyć kosztów paliwa lub wydatków poniesionych na dojazdy taksówkami.

Kiedy można zastosować koszty pracownicze?

Koszty pracownicze można zastosować jedynie w niektórych przypadkach. Koszty uwzględnia się w sytuacji:

 • Uzyskania przychodu ze stosunku pracy bez względu na kwotę i ilość dni przepracowanych;
 • wypłaty wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy;
 • wypłaty ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenie po ustaniu stosunku pracy.

Poczynienie kosztów powinno zostać uwzględnione już na etapie obliczania zaliczek przez pracodawcę. Maksymalna wysokość kosztów pracowniczych może wynieść dla pracowników miejscowych – 250 zł miesięcznie i 3000 zł rocznie gdy związany jest jedną umową lub 4500 zł gdy związany jest kilkoma umowami, a dla pracownika dojeżdżającego – 300 zł miesięcznie i 3600 zł rocznie gdy ma jedną umowę lub 5400 zł gdy umów jest kilka.

W przypadku pracowników dojeżdżających chodzi o faktyczne miejsce zamieszkania, nie zameldowania.

Kiedy nie można zastosować kosztów pracowniczych?

Nie można pomniejszyć przychodu pracownika o koszty wypłaty zasiłku chorobowego ze środków ZUS, urlopu bezpłatnego, zasiłku macierzyńskiego ani wypłaty zaległego wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy.

Jak rozliczyć koszty uzyskania przychodu?

Wszyscy podatnicy zobowiązani są do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu podatkowym PIT.

Pracownik rozlicza się najczęściej na formularzu PIT-37 na podstawie wystawionego przez pracodawcę PIT-11. Koszty, które zostały ujęte przez pracodawcę stanowią podstawę obniżenia przychodu a w konsekwencji zmieniają podstawę dalszych obliczeń podatkowych.

Źródła:

 • www.podatki.gov.pl,
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.