Jak otrzymać Steuernummer?

Kobieta praująca w Niemczech wypełnia dokumenty

Niemcy są chętnie wybieranym krajem, jeśli chodzi o kierunek emigracji zarobkowej Polaków. W związku z podjęciem zatrudnienia za granicą nasi rodacy muszą jednak liczyć się także ze wszystkimi konsekwencjami takiej decyzji. Do jej następstw należy m.in. konieczność przestrzegania wszystkich obowiązków administracyjnych oraz podatkowych na terenie tego kraju. Biurokracja i sformalizowane przepisy obejmują m.in. kwestię identyfikacji podatkowej, co wiąże się z otrzymaniem już przy narodzinach tzw. numeru identyfikacji podatkowej (niem. Identifikationsnummer/Steuer-ID). Po osiągnięciu pierwszego dochodu obywatel jest zobowiązany do złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym i otrzymuje wówczas dodatkowo Steuernummer, czyli numer podatkowy.

Identifikationsnummer a Steuernummer

Numer identyfikacji podatkowej (Identifikationsnummer) pojawił się w niemieckim systemie prawnym w 2008 roku w związku z dużą zmianą, jakiej dokonano w ordynacji podatkowej. Jest to ciąg cyfr nadawany przy urodzeniu i nie ulega on żadnym zmianom w trakcie życia. Niezależnie od czynników takich jak stan cywilny, czy miejsce zamieszkania, Identifikationsnummer pozostaje taki sam przez cały okres życia obywatela. W związku z tym, że numer jest unikalny, ułatwia załatwianie wszelkiego rodzaju spraw publicznych. Dzięki niemu system administracyjny funkcjonuje bez zakłóceń, a poszczególne osoby nie są ze sobą mylone.

W przypadku Steuernummer, czyli numeru podatkowego, sytuacja jest nieco inna. Funkcjonował on, zanim został wprowadzony Identifikationsnummer i jest nadawany z chwilą

jakiejkolwiek styczności z niemieckim urzędem skarbowym. Najczęściej ma to miejsce z chwilą dobrowolnego złożenia deklaracji podatkowej. Numer podatkowy wskazuje na przykład urząd skarbowy właściwy dla podatnika ze względu na jego miejsce zamieszkania. W odróżnieniu od numeru identyfikacji podatkowej numer podatkowy może ulegać zmianom. Dzieje się tak np. w sytuacji, kiedy dana osoba przeprowadza się lub zmienia stan cywilny i decyduje się na wspólne rozliczenie z małżonkiem. Z nowym numerem podatkowym mamy także do czynienia w momencie założenia firmy, która działa pod odrębnym Steuernummer.

Gdzie można znaleźć Steuernummer?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie znaleźć swój Steuernummer (numer podatkowy) i Steuer-ID (numer identyfikacji podatkowej), najlepiej szukać go na pismach urzędowych. Większość osób właśnie z chwilą wypełniania dokumentów do corocznego rozliczenia podatków spotyka się z numerem podatkowym Steuernummer, ponieważ jest on wymagany do złożenia deklaracji. Jeśli dokonywałeś wcześniej w urzędzie skarbowym jakichkolwiek czynności związanych z podatkami, możesz odnaleźć 13-cyfrowy numer na dowolnym dokumencie, otrzymanym od Finanzamtu. Każda decyzja podatkowa (Steuerbescheid) zawiera Steuernummer. W sytuacji, kiedy nie jesteś w stanie odszukać żadnego pisma urzędowego, w którym znajduje się numer podatkowy, możesz skontaktować się z urzędem skarbowym telefonicznie. Wówczas, po zweryfikowaniu Twoich danych, pracownik Finanzamtu może udostępnić Ci numer drogą pocztową lub mailowo. Inną możliwością jest bezpośrednie udanie się do urzędu i prośba o wydanie numeru podatkowego na piśmie.